Skip to content

Зъбни импланти – Ценови схеми за Вашето лечение с импланти

2016 January 25
by implanti

/ЧАСТ 1/

Обикновенно първият въпрос е: “ Колко струва импланта докторе”?

С този въпрос без да се иска, се унищожава науката наречена дентална медицина. Ако на вас това е простено, защото в крайна сметка не сте учили 6 години дентална медицина, то на хората на които поверявате здравето си, не може да се простят забравените уроци от университета и липсата на стремеж за непрекъснато усъвършенстване, след взимане на заветната Диплома за лекар по дентална медицина. Защо?!…

Защото, ако Вас ви интересува единствено и само “колко струва един имплант”, съществува сериозна предпоставка да си навредите!

Вашето имплантно-протетично лечение зависи от комплекса на петте основни момента, които ще опишем.

 1. Самия пациент като индивид със своята неповторима индивидуалност – наследственост, вредни навици, заболявания. Това е информацията, която получава от Вас денталния лекар по време на прегледа.
 2. Обективното състояние в устата – наличен брой зъби със всичките им проблеми, или липса на всички зъби. При необходимост лечение на всички останали зъби и пародонт /венци/ по правилата на денталната медицина, за премахване на инфекция и фактори, които биха създали проблеми и оттам краен неуспех в дългосрочен аспект при лечение със зъбни импланти.
 3. Наличния обем кост – задължително 2D и 3D изследване. При необходимост прилагане на предварителни процедури.
 4. Обема и качеството на меките тъкани около бъдещия имплант – гингива / венеца /. Те пазят костта около импланта. Те са гаранцията за дълготрайния успех и естетика. Създават сe при необходимост, желание и възможности с мекотъканна, муко-гингивална хирургия, т.н. допълнителни процедури.
 5. Зъбните импланти със своите възможности и надеждност. / по-евтини и по-скъпи /

Много дентални лекари не изпълняват имплантатно-протетичното лечение като част от цялостното зъбно лечение, така както е описано по-долу. Те предлагат и говорят единствено за поставянето на зъбния имплант и каква е неговата цена, но лечението не е само в поставянето.

Необходимо е да се знае, че съществуват т.н. предварителни и допълнителни процедури. Какво обхващат те?

Предварителните процедури се извършват преди поставяне на зъбния имплант – в предишни посещения. Техния смисъл е премахване на патологични тъкани или увеличаване на костния обем:

– премахване на фрактурирани зъби или зъбни корени с грануломи или кисти и др.

– аугментационни техники – поставяне на косто-заместителни присадки

– синус лифт – латерален като предварителна процедура

Допълнителните процедури могат да се извършат, както в етапа на поставяне на зъбния имплант, така също и в етапа на разкриване на импланта.

– отново аугментационни техники

– синус лифт – латерален или крестален достъп като допълнителна процедура

– Shield техника

– метод на Rosa

– connective tissue graft – мекотъканни присадки в етапа на разкриване на зъбните импланти, за увеличаване обема на меките тъкани и др.

Със сигурност многообразието на предварителните и особенно на допълнителните процедури ще се увеличава във времето.

Описаните 5 основни моменти определят обема на Вашето лечение.

Ако за предварителните и допълнителни процедури не се говори, това може да означава едно, тяхното непознаване и оттам невъзможност за прилагане. Именно от тях зависи в около 60% от случаите качеството на имплантното лечение и неговата дълготрайност.

В крайна сметка Вие искате зъби, с които да живеете като нормални хора. Трябва да знаете, че има много хора които имат импланти, но нямат зъби, или пък повече никога няма да могат да бъдат  лекувани с помощта на импланти, поради безвъзвратно загубения обем кост и меки тъкани. Тези хора са обречени в най-добрия случай, да носят цял живот снемаеми протези с всичките им недостатъци. Може да Ви се струва странно, но това са фактите и те са доказуеми!

Към настоящия момент ако Вас ви интересува единствено и само “колко струва поставянето на един зъбен имплант“, а не лечението като цялостно медицинско действие, Вие може да попаднете в четири ценови категории.

 1. От 500 – 800 лева цена за имплант.

–       в първия хирургичен етап от лечението вие получавате зъбен имплант от миналия век, с доста съмнителни качества по отношение запазване пълния обем на костта и меките тъкани /ниска профилактична стойност/.

В тази група попадат и т.н. “базални импланти”.

Те са евтини поради изключително опростената им едночастова конструкция, което обикновено довежда до сваляне “цената на един имплант”, за сметка на качествено лечение.

Съжаляваме пред всички дентални търговци и колеги, които продават и употребяват в своята практика базални импланти за нашето негативно отношение към базалните зъбни импланти, но това са нашите виждания и разбирания. Готови сме с конкретни доказателства, да подкрепим думите си.

За “евтините” и популярни единствено в България базални зъбни имплантанти, може да прочетете допълнително в нашата втора статия в същия сайт – “Сравнителна характеристика между едночастови базални и двучастови винтови импланти”.

–  oт значение е и хирургичната техника  на операцията. При открито имплантиране съществува риск от неточно поставяне на импланта. Мостовете и коронките върху тях са профилактично неиздържани и в много голям процент от случаите, се наблюдават костни и мекотъканни загуби със своите разнообразни неблагоприятни последствия за Вас.

–    във втория етап от лечението често не се използват оригинални фабрични надстройки. Съществува реален риск от късен протетичен проблем – счупване на клинично изградената надстройка или разлепване на зъбната коронка от нея.

За съжаление ние минахме по този път. Видяхме и изпитахме всички  проблеми заедно с нашите пациенти и никога не бихме се върнали там, откъдето тръгнахме преди 30 години. За нас остава утехата, че до преди 15 години нямахме друга алтернатива.

 1. От 800 – 1000 лева цена за имплант.

–  в първия хирургичен етап от лечението, вие получавате зъбни  импланти /европейско, американско или азиатско производство/. Това са импланти от началото на този век – т.н. tissue level импланти. Те са значително по-добри от първа група, но и при тях също се наблюдава късна костна загуба, макар и в по-малка степен – до 1-2,0 мм.

–    за цена от 100-200 лева за надстройка /без труд на денталния лекар/ във втория етап от лечението, възможностите за протетично възстановяване са много по-добри от първа група, но много по-слаби от следващата трета група – естетиката при тях особенно във фронта не може да достигне нивото на съвременните изисквания.

Около 1000-1200 лева цена за имплант.

Това са съвременни bone level импланти – различно производство, но с по-опростена конструкция и по-малки протетични възможности /по-малко на брой протетични елементи /. Много често тези импланти не могат да отговорят на съвременните изисквания за имедиатно протезиране / непосредствено след изваждане на зъба /, постигане на т.н. първична стабилност на зъбния имплант. Естетиката – задължителна при зъби във фронталната / предна / област, може да се постигне при ограничен брой от тези имплантни системи.

 1. Над 1500 лева цена за имплант .

–  в първия хирургичен етап от лечението вие получавате съвременен скъп, европейски bone level имплант. Имплантите от различните имплантни линии на Nobel Biocare притежават всичко най-добро от съвременните имплантатни системи.

–    във втория етап от лечението за цена от около 350 лева за надстройка /без труд на денталния лекар/, получавате изключително разнообразие от метални протетични възможности, които могат да се подменят в годините при необходимост. Сървизът е възможно най-добър.

–  за цена около 500 лева /без труд на денталния лекар единствено при имплантите на Nobel Biocare. Вие може може да получите индивидуална, цирkониева надстройка изработена по системата Rrocera / CAD CAM /  в Гьотеборг – Швеция.

Този вариант е най-добър за вас. Вие ще получите всичко най-добро от световното производство и практика. Единствено концерна Nobel дава възможност, ако лечението с даден имплант е неуспешно в първия етап,  Вие да получите безплатно нов имплант и ако повторното поставяне е безплатно от страна на имплантолога, Вие имате на 100% коректност и съпричастност от страна на производител и лечител. Ние се придържаме безрезервно към тази практика.

Подробно може да прочетете в www.импланти.com

Тези основни ценови параметри към настоящия момент в България зависят и от това как денталния лекар оценява своя труд и как го продава в условията на пазарна икономика. Като правило по-добрия, с повече работа, работи на по-висока цена. Учещия се, който не е уверен в себе си и който има по-малко работа, се опитва да навакса с оборота и сваля цената на труда си. Ваш остава избора,къде да се лекувате преценявайки къде рисковете са по-големи.

Поради тази причина ние казваме за пациентите – “ Всички знаят цените  за  зъбни импланти, но малцина стойността на лечението”. Когато хората знаят стойността на едно лечение, тогава те ще искат да бъдат лекувани комплексно, качествено  с помощта на съвременни зъбни импланти.

Надяваме се, че успяхте да разберете колко сложно е ценообразуването в денталната имплантология като медицинска дисциплина, от колко много преки и косвени фактори зависи то.

Дори само името на фирмата производител може да Ви подведе, независимо коя е тя. Има фирми с дългогодишна история, които са произвеждали различни по качества имплантанти във годините и ако стоматолога имплантолог ги използва за Вашето лечение, вие вместо “да се качите на  съвременен автомобил, може да попаднете на такъв от края или средата на миналия век”.

Навигация за нашите сайтове:

1. www.dentalimplants-bg.com – сайт само за зъбна имплантология.

2. www.dentaconsult.bg – това е нашият нов Интернет сайт. В него Вие ще намерите всички новости от денталната медицина, за профилактика и съвременно лечение на Вашите собствени зъби и допълнителна информация за зъбните импланти. В него ние акцентираме върху цялостните решения при лечението на пациентите на Дента Консулт. Вие ще видите всичко за тези наши пациенти представено чрез фото снимки, RO снимки и видео клипове.

3. www.зъбни-импланти.com – съдържа 2 статии.

Статия 1 – “Ценови схеми за лечение с импланти”

Статия 2 – “Сравнителна характеристика между едночастови базални и двучастови винтови импланти”

4. www.импланти.com – съдържа 3 статии.

Статия 1 – “Кои зъбни импланти са добри? Защо?

Статия 2 – “Съвременна концепция за приложение на зъбни импланти при лечение на пародонтит, “пародонтоза” от Дента Консулт – София”

Статия 3 – “Зъбни импланти и диабет.

 

Цялата предоставена информация е на база 35 години собствен клиничен и преподавателски  опит на д-р Асен Маринов – баща и множество квалификационни курсове и специализации на  д-р Асен Маринов – син от Дента Консулт.

 

/ ЧАСТ 2 /

 

Ценови схеми за лечение с 4 импланта
/варианти за качество и цена/

Лечението с 4 импланта придоби широка популярност, но какво всъщност получаваме?…еднозначно ли е то? Какво печелим и какво губим? Със сигурност можем да кажем, че лесно можем да се подведем от едно – бройката четири импланта. Ако смятаме колко струва един имплант със сигурност ще сбъркаме…

При четири импланта ние можем  да получим различно по качество лечение, с различна успеваемост и различни проблеми, които бихме имали в бъдеще!!!

 

Вариант1.

С четири импланта може да се проведе лечение предимно в долна челюст. Цяла протеза поставена върху 4 неостеоинтегрирани мини импланта. Мини имплантите са едночастови с дебелина 1,8 – 2.0 мм.

Предимства:

– Веднага цялата протеза става много по-стабилна.

– Ниска цена за лечение – пакетна цена около 2700 – 2800 лв.

Недостатъци:

– Протезата се поставя върху неостеоинтегрирани импланти – намалява се сериозно вероятността за успех. Риска от проблеми е голям. Никъде в литературата няма публикувана статистика за успеваемостта от този метод на лечение.

– Периодично трябва да се подменят меките гумени амортизатори в протезата.

– Периодично трябва да се правят корекции на протезата свързани със сенилната / старческа / атрофия и износването на пластмасовите зъби.

– Най-сериозния недостатък е, че Вие оставате с подвижна снемаема цяла протеза с всичките и недостатъци – натрупване на храна под протезата, убиване и болки, затруднено хранене и говорене.

 

Вариант 2.

Лечение в долна челюст при липса на всички зъби т.е. цяла протеза в/у 4 остеоинтегрирани импланта. Лечението е подобно на гореописаното само по отношение на бройката импланти. Разликата е в това, че вече имаме предварително остеоинтегрирани импланти с нормалана дебелина – приблизително 3,5 – 4,5 мм. В годините се доказа, че не е необходимо имплантите да са 4, достатъчни са и 2. За горна челюст са небходими задължително 4 импланта – има значение по отношение стабилността на протезата.

Предимства:

Вероятността за продължителен успех на лечението е многократно по-голяма в сравнение с мини имплантите.

– Възможност за ползване на лята редуцирана скелетирана протеза – за горна челюст. Намаления обем я прави много по-поносима. Топло и студено се усещат много по-добре. Сюноотделянето и гаденето са многократно намалени.

Недостатъци:

– По-продължителен срок за лечение.

– Относително по-висока пакетна цена – 4000-7000 лв.

Възможно е да се ползват две различни задържащи системи върху имплантите.

 1. О-Ball система – тя е по-старо поколение.
 2. Locator система – тя е по-ново поколение

Задържането също има своето значение освен имплантите, вида на протезата и мн. др. фактори, за определяне пакетната цена на лечението.

 

Вариант 3.

NobelBiocare имат уникални иновативни разработки на отделните линии импланти, което ги прави неповторими в световен мащаб със запазена марка.

Става въпрос за концепцията All on 4:

Лечение в долна и горна челюст с 4 специални, остеоинтегрирани импланта Nobel BioCare и неподвижен мост от 12 зъба в/у тях.

Тук става въпрос за качествено нов начин на лечение, който е европейски стандарт за Вас от Nobel BioCare! При него не оставате нито ден без зъби!

При наличие на протези:

Oще в ден 1 на поставяне на имплантите, Вие завинаги се разделяте с подвижните протези и всички техни недостатъци, които сами сте преживели. Вие получавате веднага временнен неподвижен мост от 10 зъба в/у зъбните импланти.

При наличие на собствени зъби:

В ден 1 ви на изваждане на последните зъби, веднага върху зъбните импланти се поставя временнен неподвижен мост от 10 зъба.

Завършеното лечение се осъществява с неподвижен мост от 12 зъба върху 4 импланта и при двете ситуации.

Допълнителна информация на www.импланти.com

При тези методи на лечение вече се говори за пакетна цена, за цена на цялостното лечение. Предимството на пакетната цена е, че “развързва ръцете на лечителя”  по отношение качеството на лечението. Той може да приложи пълния пакет от най-подходящи имплантанти, материали, методи, и всякакви преки и непреки разходи за Вашето лечение според собствените си знания и коректност. При този подход Лечителя не е ограничен да дава всичко най-добро от себе си. В противен случай започват компромисите, а те в голям процент не водят до нищо добро…

Съвременната световна тенденция е да се използват по-малко на брой импланти с 12 зъба върху тях.

С All on 4 могат да се решат нерешими до този момент ситуации по възможно най-елегантния начин – без синус лифт и костозаместителни присадки. Намаляват се рисковете, времето и крайната цена за лечение спрямо тези методи.  All on 4 ™

 

Ако желаете да се свържете с нас, може да го направите чрез нашите два основни сaйта www.dentalimplants-bg.com и www.dentaconsult.bg

Сравнителна характеристика между едночастови базални и двучастови винтови импланти

2015 February 1
by implanti

В подкрепа на всичко което което казахме досега, ще направим своя коментар за т.н. базални импланти, като използваме предоставената ни информация /на всички нас/ от сайта www.zubni-implanti.com

 

Базални зъбни импланти – 600лв.

 

Защо да изберем базални зъбни импланти?

 1. Твърдение.

– Базалните импланти могат да бъдат поставени веднага след изваждането на зъбите или на местата на отдавна извадени зъби.

Коментар / Всички импланти може, да се поставят след изваждане на зъби. Специалната разработака на Nobel Biocare е Nobel Activ – по този начин се гарантира по-добра първична стабилност и успех в първия период на лечението.

 1. Твърдение.

– Подходящи са при пациенти с пародонтални заболявания, при пушачи и при пациенти с недостатъчна по обем кост.

Коментар / Няма импланти които да са подходящи по отношение на дизайн, физически, биохимични и биологични параметри за пушачи. Пушенето е противопоказание. Пародонталните заболявания изискват предварително лечение и много точна преценка за развитието си – според това се избира методика за лечение / с или без импланти /. При недостатъчен обем кост са възможни два варианта:

 1. провеждане на мероприятя за създаване на нов обем кост – съществуват много възможности – разнообразни методики, материали и др.
 2. създадени са методики и импланти за това – например All on 4 на Nobel Biocare която е запазена марка.
 3. Твърдение.

– Базалните импланти се закрепват в кортикалната (твърдата) кост, което позволява веднага върху тях да бъде изработена и поставена протезната конструкция.

Коментар / Всички импланти могат да се закрепват в кортикалната (твърда) кост, това не е приоритет на т.н. базални импланти и върху тях веднага да се изработи и постави протезна конструкция.

 1. Твърдение.

– При тези импланти не е необходимо да се изчаква няколко месеца за остеоинтеграция, както е при двучастовите импланти.

Коментар / Правилно е при всички импланти да се изчака да мине остеоинтеграционния период / с или без временна конструкция / до поставяне на постоянната протезна конструкция. Защо!

 1. При не настъпила остеоинтеграция ако сте с временна конструкция и има проблем, е възможно връщане стъпка назад със съответна корекция.
 2. След изчакване на определен перид от време вече имаме стабилно оформени меки тъкани. Това означава че протезната конструкция ще остане непроменена спрямо меките тъкани дълъг период от време – в противен случай ще се наруши профилактичната стойност на цялото лечение по оптношение костта около имплантите. Ще се наруши звукообразуването, ще се наруши естетиката за фронталните участъци.
 3. При т.н. базални импланти които по същество са едночастови единствената методика за протезиране е директна отпечатъчна методика /“взимане на мярка”/. Това е методика която се използва при естествени зъби. Тв е и най-стара. За импланти съществува и методиката на прехвърляне. При нея зъботехника работи направо върху надстройката / абатмъна на импланта / – точността на изработката е несравнимо по-висока. Най-новото е използване на CAD/CAM технология – при нея обекта се сканира и се изработва на специален струг, за разлика от класическия моделаж с восък и класическата метална отливка,

При директна отпечатъчна методика / единствено възможна за “базални импланти” /вследствие на оточните меки тъкани, което е нормално. Веднага след операцията е затруднено и невъзможно точното вземане на отпечатък. Вследствие на това коронките не прилягат точно към надстройката /абатмъна/ на импланта. В последствие там се задържа бактериална плака, развиват се множество патогенни микроорганизми и започват възпалителни процеси на меки тъкани и кост /инфекция/.

 1. Когато не се бърза, Вие все още не сте заплатили цялото лечение. Ако не мислите за здравето си, поне мислете за парите си.

5. Твърдение.

Базалните импланти са едночастови. При тях отпада вероятността от разхлабване или счупване на свързващия винт, както е възможно да се случи при двучастовите импланти.

Коментар / По принцип това е вярно, но необходимостта  от смяна на наклона в допустими граници дава възможност за прецизно протезиране и съобразяване с височината на лигавицата.

1. При скъпите системи има винтове отделно за лаборатория отделно за клиника. Това гарантира, че винта в устата на пациента е чист и няма да се получи разхлабване.

2. Винтовете се завиват със специален динамометричен ключ с точно определена сила /както би трябвало да е при джантите на автомобилите и както е на 100% при спортните автомобили/.

3. Съвременната връзка между имплант и надстройка /абатмънт/ е конусната – както е в самолетостроенето и автомобилостроенето. Тя е гаранция за сигурност.

4. Сега най-важното. 

 – Двучастовите импланти са създадени да коригитат наклона на имплантите, за да се получи успоредност между надстройките /абатмъните/, тогава когато имаме повече от един имплант. Това е необходимо, за да може зъбите да се изработят с метода на прехвърляне. Това споменахме в коментара за твърдение 4.

 – При двучастровите импланти надстройката / абатмъна / винаги може, да се смени с друга по-подходяща по височина след стабилизиране на меките тъкани. Ние винаги имаме възможност за корекция. Това няма как да се случи при базалните импланти, защото са едночастови – при тях няма възможност за корекция. Оттам идва и лошата профилактика по отношение на меки тъкани, подлежаща кост и естетика.

Как мислите? Защо света хвърля милиони евра и долари за разработване на все по-добри двучастови импланти. Нима тези хиляди инженери, физици, химици, биолози нямат друга работа, загърбили са едночастовите импланти и си прахосват времето за някакви си двучастови импланти, след като имаме “съвършенните базални импланти”. Най-малкото звучи несериозно.

 1. Твърдение.

– Този метод е по-малко травматичен, тъй като тези импланти се поставят през венеца, без да се прави разрез.

Коментар / Всички импланти могат да се поставят през венеца без да се прави разрез. Друг е въпроса до колко трансгингивалното поставяне е целесъобразно в даден случай. / справка www.dentalimplants-bg.com /

 1. Твърдение.

– Базалните импланти са подходящи за почти всички пациенти, дори и тотално обеззъбени.

Коментар / Не съществуват импланти, който да са подходящи за всички пациенти. Поради тази причина има толкова много системи, а някои от тях и с по няколко линии импланти – например Nobel Biocare.

 1. Твърдение.

– Поставянето на базалните импланти има по-ниска цена от класическата процедура, която се прилага при двучастовите импланти, защото са намалени етапите на лечение.

Коментар / Ниската цена се получава от:

 1. Опростената конструкция на импланта – ниска цена на производител.
 2. Намалени етапи на лечение – водещи до увеличен риск за неточности от страна на зъболекар и зъботехник, при които в крайна сметка потърпевш е пациента.
 3. Ниска цена за качество на собствен труд калкулирана от самия зъболекар.
 4. Възможност за поемане на допълнителни пациенти, поради наличие на свободно време.

Бизнес политиката е – повече пациенти /оборот/ на по-ниска цена. За съжаление тази бизнес политика в медицината не работи в полза нито за лекари, нито за пациенти.

10.Твърдение.

– При тези импланти не е нужно да се извършват скъпи и травматизиращи процедури за изграждане на кост.

Коментар / Да вярно е, че когато се налага изграждане на кост крайната цена е по-висока, но това се прави по две причини:

а. да може костта около импланта след неговото поставяне да се кръвоснабдява и храни и да не се получават късни усложнения – загуба на кост със съответните некротични и възпалителни усложнения.

б. за да може бъдещите зъби /това всъщност е крайната цел/ да бъдат възможно в най-добра позиция по отношение както на импланта, така също и спрямо антагонистите /срещуположните зъби/.

 

Задаваме си въпроса. Каква ли би била оценката на вече дипломирания дентален лекар за така представената информация / знания /, ако тя се представи на какъвто щете изпит в който искате университет?

Ние нямаме повече коментари. Изводите ще направитe сами.

Оставаме с надеждата тази статия да предизвика дискусия между денталните лекари прилагащи денталните импланти за лечение в своята практика.

При въпроси от Ваша страна може да ни потърсите чрез нашите сайтове www.dentalimplants-bg.com   и  www.dentaconsult.bg